2022 cruciaal jaar voor Nederlandse ambities waterstof en groene chemie

Den Haag, 10 december 2021

De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben dinsdag 7 december tijdens de derde bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. ‘De doelstellingen zijn helder. Er ligt een duidelijke actieagenda met duidelijke mijlpalen. En de financiering staat klaar. Nu nog snelheid maken’, concludeert een eensgezinde rondetafel.

Met de officiële goedkeuring van het groeifondsvoorstel GroenvermogenNL (€ 338 miljoen) gaan in 2022 investeringen en programma’s van start om een ecosysteem voor waterstof en groene chemie in Nederland te versterken. Tijdens de rondetafel werd stilgestaan bij de plannen die zijn ingediend voor de tweede ronde van het nationaal groeifonds die het ecosysteem verder moeten versterken op het gebied van onder andere agri based chemicals, elektrolyser manufacturing equipment, de opschaling van groene waterstof en toepassing in duurzame waardeketens, synthetische vliegtuigbrandstoffen en waterstofproductie op zee.

Aandachtspunten actieagenda

In de rapportage over de monitoring van de rondetafel-actieagenda Waterstof en Groene Chemie is veel progressie op te maken. De urgentie van de transitie wordt naar oordeel van de rondetafel steeds zichtbaarder. De energiestrategieën voor de clusters zijn opgesteld, het nieuwe kabinet gaat besluiten over kant-en-klare plannen voor extra windcapaciteit, de benodigde infrastructuur wordt gecoördineerd aangepakt en met middelen, waaronder € 750 miljoen voor het ombouwen van het gasnet voor waterstoftransport. Maar er zijn ook knelpunten. Zo constateert de rondetafel dat Nederland het potentieel van het EU Innovation Fund nog onvoldoende benut. Dit blijkt uit de uitkomst van de eerste ronde waarin geen Nederlandse projecten zijn gehonoreerd. Ook ziet de rondetafel 2022 als een cruciaal jaar waarin op alle facetten van de actieagenda versnelling nodig is.

Samenwerken om te versnellen

De deelnemers aan de rondetafel hebben een aantal belangrijke signalen afgegeven naar elkaar en richting de overheid. Zo kan de business case voorlopig nog niet uit en valt te leren van de business case voor biobased. Ook aandacht voor internationalisering is essentieel; de oproep is dan ook aan de overheid om grensoverschrijdende samenwerking te zoeken. Extra aandacht voor systeemintegratie is nodig. Het elektriciteitssysteem moet twee tot drie keer zo groot worden. Bedrijven willen samenwerken om TenneT bij deze enorme uitdaging te helpen. Ook is meer aandacht nodig voor andere kleuren waterstof om de transitie te versnellen. Voor de Nederlandse maakindustrie zijn punten in de waardeketen van belang waarop je wereldwijd een unieke positie kan innemen. Tot slot is de vraag waar de ingenieurs vandaan moeten komen? Maar ook kennis in de breedte uit niet-technische richtingen. De vraag naar menselijk kapitaal is momenteel groter dan het aanbod.

Pakket van nationaal belang

Aan het einde van de rondetafel gaven de boegbeelden van de topsectoren een reflectie op de derde rondetafel en een visie op het komende half jaar naar de vierde rondetafel, 28 juni 2022. Onder andere riepen de boegbeelden op om als rondetafel tot een pakket van projecten van nationaal belang te komen die de industrie, kennispartijen en overheid gezamenlijk willen realiseren. Op die manier laten de betrokken sectoren zien gezamenlijk en eensgezind achter een pakket aan projecten te staan om de klimaatambities waar te maken.

Over de rondetafel Waterstof en Groene Chemie

De rondetafel opereert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). De rondetafel is een halfjaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst tussen sectorvertegenwoordigers uit bedrijfsleven en MKB, TSO’s en kennispartijen. De rondetafel is een katalysator om de samenwerking op het gebied van waterstof en groene chemie in Nederland op te schalen en ‘de stand van het land’ op te maken. De rondetafel adviseert aan GroenvermogenNL (groeifondsprogramma) en ondersteunt het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) door als relevante sectoren gezamenlijke ontwikkelrichtingen vast te leggen en sectorambities om te zetten in afspraken. De rondetafel is samengesteld op basis van een representatieve afvaardiging vanuit nationaal perspectief, d.w.z. C-level management bij bedrijven en kennispartijen die een grote rol spelen in het veld van waterstof en groene chemie in Nederland. Meer informatie.