Bedrijfsleven bereidt zich voor op start GroenvermogenNL

Bedrijfsleven bereidt zich voor op start GroenvermogenNL

Waterstof belooft een belangrijke rol te gaan spelen in de energietransitie en groene chemie. GroenvermogenNL bouwt als een van de eerste gehonoreerde programma’s uit het Nationaal Groeifonds aan de potentie en opschaling van waterstof en groene chemie. 1 november hebben ruim 80 bedrijven deelgenomen aan de informatiesessie over dit programma. Zij hebben het programma beter leren kennen en gezamenlijk zijn de eerste mogelijkheden tot deelname in de het R&D-programma van GroenvermogenNL geïnventariseerd. De informatiesessie vond plaats in aanloop naar de 3e bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ die op 7 december 2021 plaatsvindt.

 In de bijeenkomst, georganiseerd door de trekkers van de bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, zijn de belangrijkste elementen van GroenvermogenNL aan bod gekomen. Marco Waas (lid ECCM, Nobian) schetste de hoofdlijnen en context van het GroenvermogenNL-programma, waarna Paulien Herder (technisch voorzitter GroenvermogenNL, TU Delft) in ging op de organisatie, planning en procedure van het programma. Richard van de Sanden (voorzitter ECCM, TU Eindhoven) besprak in meer detail de zeven werkpakketten binnen GroenvermogenNL. In breakout-sessies hebben de deelnemers in meer detail de mogelijke invulling en potentiële deelname van bedrijven per werkpakket kunnen bespreken. Hans van der Weijden (lid ECCM, Tata Steel) sloot af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen per werkpakket.

Brede interesse in deelname
Om de volle potentie van waterstof te benutten, is het van groot belang dat bedrijven en spelers in de hele waterstof-waardeketen betrokken zijn in GroenvermogenNL. Vrijwel alle aanwezigen gaven in polls aan zo goed als zeker deel te willen nemen aan GroenvermogenNL. Als belangrijke voorwaarde werd onder meer een snelle uitvoering van het programma genoemd. Ook kwamen de noodzaak tot tussentijdse resultaatvalorisatie, goede afstemming met andere programma’s, transparantie, voldoende funding, MKB-deelname en minimalisering van de overhead aan bod.

Hoe nu verder
Naast deze informatiesessie voor bedrijven is op 3 november ook een sessie georganiseerd voor kennisinstellingen. De komende tijd zullen bedrijven en kennisinstellingen hun specifieke interesse inclusief private bijdrage per programmaonderdeel aangeven. Hiermee kan GroenvermogenNL optimaal adviseren over de invulling van het R&D-instrument, dat NWO naar verwachting begin 2021 gaat openstellen. Daarnaast vormt deze inventarisatie onder bedrijven en kennispartijen belangrijke input voor de 3e bestuurlijke rondetafel op 7 december, waarin deelnemers onder voorzitterschap van het Ministerie van EZK de ‘stand van het land’ opmaken op het gebied van Waterstof en Groene Chemie. Mocht uw bedrijf ook interesse hebben in deelname aan GroenvermogenNL, laat dit dan weten via secretariaat@groenvermogenNL.org. We nemen u dan alvast in aanloop naar de start van GroenvermogenNL op in alle relevante correspondentie.

Gegeven presentaties:

U vindt de gegeven presentaties hieronder terug. Meer weten over GroenvermogenNL? Kijk dan ook op https://www.topsectorenergie.nl/groenvermogennl