ECCM-consortium RELEASE ontvangt ruim 10 miljoen euro voor onderzoek naar grootschalige energieopslag

Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft, en haar onderzoeksteam binnen het interdisciplinaire consortium RELEASE (Reversible Large-scale Energy Storage), krijgen ruim 10 miljoen toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun onderzoek naar grootschalige energieopslag. Herder werd door de ECCM-commissie als kwartiermaker gevraagd om een consortium te vormen voor het NWO crossover programma.

Reversible Large-scale Energy Storage (RELEASE)
RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen. Het consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een ongeëvenaarde alliantie van lab schaal tot implementatie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners kunnen binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.
Paulien Herder vertelt: “Het doel van ons consortium is om, samen met wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en publieke -en private partners, de handen ineen te slaan op het gebied van energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken op dit gebied is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Met elkaar willen wij voor 2030 en 2050 technologische oplossingen en beleidsmaatregelen realiseren die essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag, gebaseerd op elektrochemische omzettingen.”

Paulien Herder (TU Delft)

Crossover-programma NWO
Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.  In vergelijking met de ‘reguliere’ publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda’s. Lees hier het persbericht van de NWO.

De private partijen waarmee wordt samengewerkt en die cofinanciering leveren zijn:
Aquabattery, Avantium, AVR, EBN, Elestor, ESD-SIC, Fujifilm Europe, Gasunie, H2GO, Hydrogenics, Johnson Matthey, JP Energie-systemen, Kiwa Technology, Nouryon, PBL (Neth Env Assessm Agency), Recoy, Shell Global Solutions, Smartport, S/Park, Tata Steel, TechnipFMC, TNO, Vattenfall, Witteveen + Bos.

RELEASE bij ECCM Programmadag
RELEASE zal aanwezig zijn bij de ECCM Programmadag op donderdag 25 juni 2020. Tijdens de jaarlijkse ECCM Programmadag komen lopende programma’s die zijn geïnitieerd of geadapteerd door de ECCM-commissie bijeen op dezelfde locatie in Den Haag, voorafgaand aan de jaarlijkse ECCM-conferentie (komende editie op vrijdag 26 juni 2020). Updates over het programma worden op deze pagina gepubliceerd. De ECCM Programmadag is alleen op uitnodiging. Deelnemers worden uitgenodigd via de deelnemende onderzoeksprogramma’s.

Tekst: TU Delft