Portfolio

ECCM instrumentarium – coördinatie/regie ECCM-stuurgroep

Voorbeelden van lopende initiatieven onder ECCM

ECCM Tenure Track-programma (TRL 1-3)

  • NWO call (M € 7) voor tenure track (TT) posities met opstartpakketten (1 PhD-positie, investeringsbudget) – min. 1 M € per positie; matching van host-instituut vereist.
  • AkzoNobel, Shell, TATA STEEL
  • Lancering Q1 2019

Faraday-lab (TRL 3-5)

  • Productie en kleinschalige pilots voor ontwikkeling van PEM en Solid Oxide Electrolysis.

Elektrificatie van toegepast onderzoeksinvesteringen (TNO / VoltaChem) (TRL 3-7)

  • 2M / jaar in aanvullend toegepast onderzoek naar elektrisch kraken, SOE & PEM-elektrolyse, elektrochemische omzetting van CO2 en biomassa, en Power-2-X systeemintegratie.
  • Initiatie van veldlabs voor industriële elektrificatie in grote industriële clusters.

Hydrohub: MW-testcentrum in ontwikkeling (ISPT) (TRL 4-7)

  • Het MW-testcentrum heeft als doel de technologische ontwikkeling van waterelektrolyse te ondersteunen.
  • De technologische ontwikkeling in het MW-testcentrum moet leiden tot een kostprijs voor de elektrolysekolom van 50-100 €/kW met een efficiëntie van> 80% (voor de eerste 5 jaar van gebruik) en een druk van 30 bara tegen 2030.

Wetenschappelijke consortia in ontwikkeling (TRL 1-3)

  • NWO Cross-over
  • Diverse NWA-voorstellen