Waterstofsamenwerking DE-NL centraal tijdens staatsbezoek Koningspaar

Nederlands-Duitse samenwerking is essentieel om de potentie van waterstofinnovatie en groene chemie aan te boren. De samenwerkingsmogelijkheden vormden het hart van het Dutch-German Hydrogen Symposium 2021 dat dinsdag 6 juli plaatsvond in Berlijn. Bijgewoond door het Koningspaar, maakte dit evenement deel uit van het staatsbezoek van Nederland aan Duitsland. Richard van de Sanden (ECCM, Nederland) en Matthias Wessling (RWTH Aachen, Duitsland) gaven een toelichting op de samenwerkingsplannen voor innovatie op het gebied van waterstof en groene chemie.

K5A5796
Matthias Wessling (links) en Richard van de Sanden (rechts) tijdens de paneldiscussie ‘Research and Innovation for a Hydrogen Future’. Source: DIHK / Jens Schicke. #nlgerh2

De aandacht voor deze samenwerking komt niet uit de lucht vallen. Een bilaterale adviescommissie voor Waterstof en Groene Chemie besloot de kansen voor samenwerking te verkennen tijdens een workshop vorig jaar oktober waar Nederlandse en Duitse experts uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan deelnamen. De betrokken deelnemers hebben de onderwerpen rondom groene waterstof en groene chemie in kaart gebracht waarop publiek-private samenwerking tussen Duitsland en Nederland nodig is.  

Die bevindingen zijn vervolgens vastgelegd in een Call to Action, waar een zipper model illustreert hoe de twee landen complementair zijn en waar hun innovatieve ecosystemen elkaar het beste kunnen versterken. Om twee voorbeelden te noemen: Duitsland beschikt over sterke OEM’s en kent een zeer hoge waterstofvraag vanuit de industrie; Nederland beschikt over een sterke maakindustrie met essentiële toeleveranciers voor de OEM’s, en heeft een groot opwekkingspotentieel vanuit wind op zee. In samenwerking met ministeries in Duitsland en Nederland is de Call to Action als uitgangspunt genomen om een bilateraal innovatieprogramma op te zetten op het gebied van groene waterstof en groene chemie. De oproep voor bilaterale onderzoeksvoorstellen gaat dit najaar open.

K5A6141
Matthias Wessling en Richard van de Sanden bieden de Call to Action (groen boekje) aan Koning Willem-Alexander. Source: DIHK / Jens Schicke. #nlgerh2

Tijdens het Dutch-German Hydrogen Symposium 2021 in Berlijn hebben Matthias Wessling en Richard van de Sanden namens de bilaterale commissie voor Waterstof en Groene Chemie de plannen voor het bilaterale innovatieprogramma aangekondigd. Tevens hebben ze de Call to Action aangeboden aan Koning Willem-Alexander.  

De Call to Action is een initiatief van de landelijke adviescommissie voor ElektroChemische Conversie en Materialen, ECCM, in samenwerking met Duitse partners. Sinds 2017 coördineert de ECCM-adviescommissie in opdracht van de topsectoren HTSM, Energie en Chemie, vanuit een overkoepelende agenda, de R&D-inspanningen van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van waterstof- en systeemintegratie en elektrochemische conversie. De commissie stuurt daarbij op een samenhangend en missiegedreven portfolio van onderzoeksprogramma’s, pilot- en demoprojecten (TRL 1 t/m 7). Meer informatie: www.CO2neutraalin2050.nl.